середа, 25 травня 2011 р.

Хто такий соціальний працівник


Обираючи майбутню спеціальність ми в першу чергу керуємось власними вподобаннями, зовсім не задумуючись над нашим майбутнім вже після закінчення університету. Нас абсолютно не турбує де ми будемо шукати роботу, здобувати досвід, працювати. Хочемо бути журналістом(юристом, економістом, менеджером) і все тут. Але наше суспільство потребує інших професій, і це не звичайна потреба у вчителях і лікарях, а також у людях, які можуть допомогти суспільству змінитися на краще. Я маю на увазі, потребу у соціальних працівниках.
Соціальний працівник - це посередник між суспільством, соціальною групою, сім'єю та індивідом. Він має відповідну професійну підготовку для надання соціальної допомоги для вирішення різного роду соціальних проблем. Соціальний працівник працює на межі особистого і громадського і, головним чином, там, де виникають ускладнення.
Поява потреби у професійних соціальних працівниках пов'язана зі зміною поняття "допомога як розподіл матеріальних благ" і перехід до мобілізації зусиль на самовиживання з адресною допомогою соціального інституту суспільства.
Головна задача соціального працівника - в тому, щоб допомогти громадянам, сім'ї, соціальним групам, що опинилися у скрутному становищі, розібратися в ситуації і знайти вихід, використовуючи особисту ініціативу, власну працю та наявні ресурси.
Спеціальність «Соціальна робота» ще не дуже поширена в українських університетах., саме тому дехто ще не знає про цю професію. Зокрема, в Києві найбільш відомими є спеціальності «соціальної роботи» Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка та університеті «Києво-Могилянська Академія».

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Саме в цьому корпусі готують найкращих соціальних працівників


Подавши документи до університету Шевченка і провчившись там майже рік, я з впевненістю можу сказати, що соціальна робота – це цікаво і корисно, але разом із тим важко. Потрібно знати безліч термінів, розбиратися в усіх методах, тренінгах, не плутати що таке групова і община форма роботи, і чим вони відрізняються від індивідуальної. Пам’ятати, що існують різні групи клієнтів, до кожної з яких треба знайти індивідуальний підхід. До того ж потрібно відповідати індивідуальним особливостям, бути порядним, чесним, безкорисливим, цілеспрямованим, мати сильну волю, бути працьовитим і спостережливим.Люди похилого віку, які часто бувають клієнтами соціального працівника


Але насправді треба пам’ятати, що соціальна робота це насамперед допомога людям, які через деякі причини не можуть самі впоратися чи вийти зі своєї життєвої ситуації.

вівторок, 25 травня 2010 р.

неділя, 23 травня 2010 р.

Дизайнер інтер'єру

Дизайнер інтер'єру


Професія дизайнера інтер'єру не менш складна і відповідальна, ніж інші професії сфери "Дизайнери, оформлювачі"। Адже дизайнер інтер'єру повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком।
Чим займається дизайнер інтер'єру? Він не тільки художник, але і конструктор, проектувальник і, навіть, виконроб। Створює простір з неповторним стилем। Утілює ідею нового інтер'єру квартири спочатку в ескізі, а потім в кресленнях। До кола обов'язків дизайнера входить створення інтер'єрів будь-якої складності - від організації внутрішнього простору в новому будинку до перепланування комунальної квартири। Головною задачею інтер'єрного дизайнера є розробка дизайн-проекту, де детально описано, якою буде майбутня квартира чи офіс।


Поле діяльності дизайнера інтер'єру


Поле діяльності дизайнера інтер'єру багато в чому залежить від його власних пріоритетів: за великим рахунком, він вільний у виборі характеру і конкретного напрямку своєї роботи। Наприклад, далеко не кожний проектувальник береться за генпідряд। Такі деталі обговорюються із замовником ще до початку роботи над проектом і безпосередньо впливають на його вартість - що ширшим є коло компетенцій дизайнера, тим дорожче цінується його праця। Якщо дизайнер працює один, то нерідко доводиться запрошувати суміжників, наприклад, спеціалістів із складних конструкцій зі скла або професіоналів у галузі інсталяції аудіовідеоапаратури.

Плюси професії:
- творча і захоплююча робота
- фахівці широко затребувані на ринку праці
- висока заробітна плата

Мінуси професії:
- Доводиться багато працювати з підрядниками, будівельниками, постачальниками матеріалів, замовниками। Виступати координатором всіх служб।


На яку спеціальність вступати?


Фахівці-практики вважають, що ідеальний варіант для майбутнього дизайнера - вступити у ВНЗ на спеціальність "Архітектура"। Вступити на "Архітектуру" досить складно। Окрім загальноосвітніх предметів доведеться здавати креслення і академічний малюнок। У кожному ВНЗ свої критерії оцінки робіт, тому абітурієнти, як правило, від самого початку налаштовані на підготовку до строго визначеного інституту। Навчання триває шість років, чотири роки - бакалаврат і два - магістратура।
Інший шлях у професію - спеціальність "Дизайн"। Вона є у багатьох державних і недержавних ВНЗ। У ході навчання студенти здобувають уявлення про всі галузі, пов'язані з дизайном। Щоб вступити на дизайн також треба скласти творчий конкурс з малюнку, живопису і композиції।


Освіта


Київський національний університет технологій та дизайну


Київський національний університет будівництва і архітектури

пʼятниця, 21 травня 2010 р.

инженер


1.Инженер - это ...
Инженер (фр. ingénieur, от лат. ingenium — способность, изобретательность) — специалист с высшим техническим образованием, создатель информации об архитектуре материального средства достижения цели или способа изготовления этого средства (продукта) и осуществляющего руководство и контроль за изготовлением продукта.
Деятельность инженера может включать:
-постановку цели (задания),
-разработку информации о продукте,
-разработку информации о способах производства продукта (технологии),
-руководство и контроль за процессом производства продукта.
Образование
Выучится на инженера можна во многих институтах и университетах мира, в НТУУ(КПИ) и НАУ в Киеве.
Основные задачи
Основной инженерной задачей считается разработка новых и оптимизация существующих решений. Например: оптимизация проектного решения (в т. ч. вариантное проектирование), оптимизация технологии и т. п.. Разработка принципиально новых решений (в т. ч. изобретений) составляет малую часть инженерного труда, но наиболее значимую.
Плюсы профессии
Творческая, интересная работа. Профессия престижная и уважаемая. Здорово, когда спроектированная тобой на бумаге конструкция реализуется в жизни, обретает форму и работает как надо.
Минусы профессии
Невысокие зарплаты в государственных структурах, где реализуют самые интересные проекты. Работа, требующая максимальной усидчивости и внимания.
Оплата труда
Зарплата инженера в Украине колеблится от 3500 до 8000 грн.
За материалами:

Профессия журналист

Професія журналіста